KKK

Korduma kippuvad küsimused! Siit saate vastused võimalikele tekkinud küsimustele ilma neid kelleltki otseselt küsimata.

Millist haridust pean kooli astumisel omama?

Kui soovid õppima tulla põhikooli hariduse baasil erialadele, siis õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu (põhikooli lõputunnistus). Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. Kompetentside hindab kool, kui õppija kandideerib valitud erialale (sooritab komplekstesti).
Kui soovid õppida keskhariduse (gümnaasium) baasil erialadel, siis on õpingute alustamise tingimus keskhariduse olemasolu (gümnaasiumi lõputunnistus).

Kas vanus võib olla kooli astumisel probleemiks?

Ei ole! Õppima on oodatud kõik kelle eesmärgiks on omandada uus eriala. TTHK missioon on : “Pakkuda konkurentsivõimelist kutseharidust ning elukestva õppena koolitada tööandjate vajadusi arvestavaid oma ala spetsialiste nii esma-, täiend- kui ümberõppes”.

Kas põhihariduse järgselt omandatud kutsekeskharidusega, saan edasi minna õppima ülikooli?

Jah saad! Kutsekeskharidus on neljanda taseme kutseõpe, mille käigus õpilane omandab koos kutse- ja erialase pädevusega ka keskhariduse. Õpingute ajal on õppijatel võimalik sooritada riigieksameid, kui see on ülikooli sisseastumise tingimuseks. Paljudel erialadel toimub ülikooli vastuvõtt ainult sisseastumiskatsete alusel, selleks tuleb tutvuda kõrgkoolide vastuvõtutingimustega Tea, et riigieksamid pole edasi õppimises mitte mingi takistus!

Kas erialase praktikakoha pean ma ise leidma?

Jah, soovitav on, et otsid praktikakoht esmalt ise oma soove arvestades. Kui sa ei suuda leida sobivat erialaga seonduvat praktikakohta, siis kool leiab sulle praktikakoha. Kool aitab sind igal juhul!

Kui astun kutsekooli pärast 10.klassi, kas pean siis õpitud üldaineid uuesti õppima?

Nii ja naa. Osa õppeaineid on võimlaik tunnustada VÕTA´ga (varasemate õpingute tunnustamine), kuid selleks tuleb esitada õpingute väljavõte mille saad oma eelmisest koolist. Üldiselt tuleb alustada ikkagi esimesest kursusest.

Kui soovin eriala muuta poole õppeaasta pealt, kas see on võimalik?

Kahjuks see ei ole võimalik, sest koheselt algavad praktilised õpingud, mis ei kattu teise eralaga. Antud juhul soovitame ikkagi õppida kevadeni, sest esimene õppeaasta on kutsekoolis kõige raskem ja tihti ei olegi põhjus valesti valitud erialas vaid kõik teadmised ja oskused ei saa selgeks nii kergesti. Meil kehtib Venemaa Keisririigi väejuht Aleksandr Vassiljevitš Suvorov (24. november 1729 – 18. mai 1800) ütlus „Raske õppustel, kerge lahingus.
Palun kaalu hoolikalt eriala valikut ja tutvuda erialaga nii põhjalikul osaleda ka demotubades, veebiloengutes ja vestlusringides.

Kas saan samas koolis omandada mitut eriala?

Jah saad! Lõpetades õpingud kutsekeskhariduse tasemel näiteks 4 taseme logistika abi erialal võid edasi õppida näiteks 5 taseme logistika jätkuõppes logistikuks. Samas on ka võimalus vahetada eriala ja õppida 4 taseme mootorsõidukitehnikuks või valida mõni muu huvipakkuv eriala. Eriala vahetusel tuleb alustada taas esmaõppe õppekaval, sest jätkuõpe vastuvõtu tingimuseks on erialased teadmised või omandatud kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside olemasolu.

Kas õppimine on tasuline või tasuta?

Kõik 4 taseme õppe erialad on TASUTA, samuti valdav osa jätkuõppest. Tasuline on 5 taseme jätkuõpe eriala meisterjuuksuri ja 4 taseme sisustus-  ja kodutekstiilide õmbleja õppekaval õppimine.