Metallilõikepinkidel töötaja

Õppevorm ja tase

Põhihariduse baasil statsionaarne 4 taseme esmaõpe, mille tulemusena omandatakse amet ja keskharidus – kutsekeskharidus.​

Õppetöö kestvus on 3 aastat.

Eriala iseloomustus

Metallilõikepinkidel töötaja on oskustööline, kes valmistab mitmesuguseid metallist detaile käsijuhtimisega või arvjuhtimisega metallilõikepinkidel. Tänapäeval on tööstuses ülekaalus juba arvjuhtimisega pingid.

Metallilõikepinkidel töötaja õpib trei- ja frees- ning lihvpinkide ehitust ja tööpõhimõtteid, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist, erialaseid arvutiprogramme (CAD, CAM), juhtprogrammide koostamist arvjuhtimisega (CNC) tööpinkidele ja detailide valmistamist nii käsitsi kui ka arvjuhtimisega (CNC) tööpinkidel.

Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatorid on spetsialiseerunud automaatseadmetega töötamiseks. Nad seadistavad ja programmeerivad arvjuhtimisega pinke, et valmistada neil väga keerulisi ja täpseid metalldetaile.

Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori peamised ülesanded on:

 • Tööpingi käsitsemine – töötleb ja valmistab detaile tööpingis, hooldab seda ja kasutab tööpingi juhtimissüsteemi.
 • Tööpingi seadistamine – asetab töödeldava tooriku tööpinki ning tööriistad tööriistahoidjasse. Seadistamine seisneb lõikeriistade ja detaili nullpunktide määramises ja nende sidumises pingi nullpunktiga. Töötlemisel liigub lõikeriist valmistatava detaili suhtes.
 •  Operatsioonitehnoloogia koostamine – tutvub tööjoonistega, koostab töötlemistehnoloogia, määrab lõikeriistade liikumise trajektoorid.
 • Juhtprogrammide koostamine – koostab juhtprogramme ning valmistab detaili juhtprogrammi kohaselt.

Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud juhtimisprogrammi järgi ja töötavad lõikeriistadega, mis on eelnevalt häälestatud. Kogenumad operaatorid oskavad aga lõikeriistu ise seadistada ja detailide töötlemiseks juhtprogramme koostada.

Valikõpingute raames (või lisaks) on võimalik õppida lukksepatööd, pneumaatikat ja hüdraulikat, elektrotehnikat, käsikaarkeevitust MMA ning lehtmetalli töötlemist laser- ja painutuspinkidel.

Tööalased võimalused

Metallilõikepinkidel töötaja on oskustööline, kes töötab masinatööstusettevõttes, metalliseadmete remondiga tegelevates ettevõttes või muus ettevõttes, kus valmistatakse metallist või ka plastikust detaile treimise või freesimise teel.

Tänapäeva töökeskkond on ka tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik ehk hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Töö toimub peamiselt püstiasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, sest töötaja peab jälgima mõõteriistu  ja paigaldama töödeldavaid detaile tähelepanelikult.

Paljudes riikides on metallilõikepingi operaatori eriala populaarne ka naiste hulgas, sest see on puhas ja hästi tasustatud amet, kus ei nõuta raskete asjade tõstmist.

Suurtootmises töötatakse reeglina graafiku alusel, kuigi tuleb ette ka kiiremaid ja pingelisemaid perioode, eriti siis, kui on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori peamised töövahendid on:

 • tööpink (treipink, freespink)
 • lõikeinstrumendid (terad, freesid, puurid jne)
 • abivahendid (puhastusvahendid, käsitööriistad)
 •  rakised (vahendid töödeldava detaili kinnitamiseks)
 • mõõtevahendid (nihik, kruvik, kaliibrid jne
 • APJ (CNC) juhtsüsteem ja vastav tarkvara
 • CAD/CAM-süsteem (CAD – tarkvara jooniste või mudelite loomiseks ja CAM –töötlemisprogrammide automatiseeritud ettevalmistamise tarkvara)

Operaatori töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega ja töödeldakse suuri partiisid detaile.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub põhikooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 05.08.2020 kell 10:00. Kontakt rein.pikner@tthk.ee.

Vastuvõtt on eesti keelsele õppele.

Tuleb kasuks

 • üldine huvi tehnika, metalli ja tootmise vastu.
 • oskus tööprotsessi (tegevusi) ette kujutada,  ruumiliselt mõelda, omada geomeetrilist kujutlusvõimet;
 • loogiline, matemaatiline mõtlemine;
 • joonestamise oskus, huvi jooniste ja nende koostamise vastu;
 • matemaatika ja füüsika on täitsa toredad õppeained;
 • täpsus;
 • kohusetunne;
 • rutiini taluvus; kontsentratsioonivõime.

Õppekava

Galerii

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab 4 taseme õppes TTHK-s edasi õppida APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatoriks, CNC treipingi operaatoriks või CNC freespingi operaatoriks.

Artikleid erialast

ARVPROGRAMMJUHTIMISEGA PINGID JA NENDE PROGRAMMEERIMINE

Torm metall: kümme korda mõõda…

Metallitöötluspinkide töölised

Smidt Metall on samm-sammult ülesmäkke roninud

Tutvustus metallilõikepinkidel töötajast

Töömaht aina kasvab, vajatakse metallitreialit