Naiste ülerõivaste rätsep

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil statsionaarne 5 taseme jätkuõpe, kestvusega 1 aastat.

Eriala iseloomustus

Antud eriala kujundab välja rätsepa, kes mõtleb loovalt, nõustab kliente stiiliküsimustes, disainib, arendab ideid, kavandab ja joonistab tegumoed ning konstrueerib, modelleerib lõikeid käsitsi ja arvutil ning õmbleb individuaaltööna naiste üle rõivaid.

Õppe käigus omandatakse valmisolek ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte juhtimiseks ning töötajate juhendamiseks.

Naiste ülerõivaste rätsep kasutab oma töös infotehnoloogilisi- ja esitlusvahendeid, erialalisi arvuti- ja fototöötlusprogramme ning turustab teenuseid erinevates müügikanalites.

Valikõpingute raames on võimalik õppida moekollektsioonide loomist ja esitlemist, rõivalisandite kujundamist, valmistamist ja kaunistamist, rõivaste taaskasutamise võtteid, jope õmblemist, erialast inglise ja vene keelt.

Tööalased võimalused

Lõpetajad saavad tööle asuda moeateljeedesse, disainerite moestuudiotesse või luua oma ettevõte.

Töökeskkond oleneb väga palju töökohast ja töö olemusest. Suurtes tootmisettevõtetes võib olla töökeskkonnaks tootmishoone, mis on tavapärasest kõrgema temperatuuriga. Väiksemates ateljeedes toimub aga töö tavakeskkonnas ilma suurte iseärasusteta.

Töö eeldab distsipliini, vastutustunnet, tööjuhendite täitmist ja meeskonnatöö oskust. Vajalike eelduste hulka kuuluvad ka sõrmeosavus, liigutuste kiirus, täpsus ja silmamõõt.Meesterätsepa töö annab võimaluse luua midagi käegakatsutavat ja osaleda nüüdisaegse moesuuna loomisel meestele.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 13.08.2020 kell 10:00. Kontakt riina.tenno@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • huvi moekunsti, materjalide ja moetrendide vastu;
  • huvi õmblemise, käsitöö ja käeosavust arendavale tegevusele;
  • loominguline silm, oskus joonistatut ette kujutada, visualiseerida;
  • vormi-, stiili- ja värvitaju;
  • teadmised matemaatikast, joonestamisest, kunstiõpetusest;
  • täpsus, kiirus, püsivus, kannatlikkus.

Õppekava

Õpilaste videod erialast

Eriala tutvustavad videod

Moeshow 2019 “Põhjamaiselt ekstsentriline”

Leia oma amet: rätsep

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab 5 taseme õppes TTHK-s edasi õppida meesterätsepaks.