E -kaubanduse spetsialist

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil 4 taseme mittestatsionaarne esmaõpe, kestvusega 1 aasta.

Eriala iseloomustus

E-kaubanduse spetsialist turustab  ja müüb tooteid läbi e-kanali, suheldes nii era- kui ka äriklientidega. E-kaubanduse spetsialisti ülesandeks on kujundada atraktiivne ja kasutajasõbralik e-pood.

E-kaubanduse spetsialist õpib turustama  tooteid või teenuseid ja kauba müüki läbi e-kanali, kauba kirjeldamist e-poes ning kauba tellijale kohale toimetamist. Valikõpingute raames on võimalik õppida vene keelt, soome keelt, arvutigraafikat, tarbimispsühholoogiat, video- ja helitöötlust, sisuhaldussüsteeme, raamatupidamise aluseid.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 13.08.2020 kell 14:00. Kontakt riina.tenno@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Kasuks tuleb

  • huvi infotehnoloogia ja turunduse vastu;
  • tundma e-kaubanduse uusimaid tehnoloogiasaavutusi ja jälgima asjakohaseid teabeallikaid;
  • valmisolek end pidevalt täiendada ja arendada;
  • kunstiline tunnetus;
  • tasakaalukus, viisakus, sõbralikkus;
  • oskus suhelda klientidega, et tagada positiivne koostöö;

Õppekava