Meisterjuuksur

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil 5 taseme statsionaarne jätkuõpe, kestvusega 6 kuud.

Eriala iseloomustus

Meisterjuuksur on jätkuõpe erialast haridust omavatele juuksuritele, kes soovivad end oma töös täiendada, luua paremaid võimalusi erialasele tööle rakendumisel, saada teadmisi meeskonna juhtimisest ja juhendamisest või oma salongi avamisest.

Meisterjuuksur täiendab oskusi juuste lõikustes  ja soengudisainis ning juuste keemilistes püsitöötlustes. Lisaks õpib inimese isikupära täiendamiseks kollektsiooni loomise aluseid, moodi ja stiili.

Tööalased võimalused

Juuksurite põhitöökohad on juuksuri- või ilusalongid. Oluline on, et tööpaigas oleks peegel ja klienditool, samuti peapesuks vajalik vesi ja kraanikauss. Töökeskkond peab olema puhas, piisava valgustuse, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga ning mõjuma kliendile meeldivalt ja turvaliselt.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.10.2020 kell 10:00. Kontakt leili.liinak@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Meisterjuuksur on tasuline õpe.

Kasuks tuleb

  • baasteadmised keemiast, füüsikast, bioloogiast;
  • huvi käelist tegevust ja ilumeelt arendavate kunstide vastu;
  • valmisolek end pidevalt täiendada ja arendad;
  • kursisolek viimaste ilu- ja moetrendidega;
  • tasakaalukus, viisakus, sõbralikkus.

Õppekava

Galerii

Eriala tutvustavad videod

Maaja Jallai- TTHK juuksuri eriala õpilane

Dagmar Heringas- erialast juuksur