Külmatehnika paigaldusjuht

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 5 taseme jätkuõpe, kestvusega 1 aastat.

Eriala iseloomustus

Õpe on mõeldud töötavatele külmaspetsialistidele kellel on kutsetunnistus „Külmamehaanik tase 4“ ja kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika ja projekti juhtimise valdkonnas.

Külmatehnika paigaldusjuht paigaldab ja hooldab kompleksseid külmaaineid sisaldavaid süsteeme, juhib paigaldusprojektide teostamist, käivitab ja häälestab mitmesuguseid külmaseadmeid ning leiab vigade põhjusi. Ta kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest. Ta juhendab töötajaid ja korraldab töötajate tegevust, vastutades teiste töötulemuste eest.

Tööalased võimalused

Külmatehnika paigaldusjuhi töö sisuks on külmutusseadmete ja -süsteemide paigaldamine, reguleerimine, seadistamine ja/või käitamine (kasutamine, kontrollimine ja hooldamine, sh hooldusremondi teostamine).

Külmutusseadmete spetsialist loob oma tööga sobiva tehiskliima. Töö tulemuseks on töötavate seadmetega varustatud objektid – majad, ettevõtted, autod või laevad.

Töö keskkond sõltub väga palju töötaja enda valikutest. Valida saab maismaa ja mere vahel, valida saab ka kätega töötamise või kontoris tehtava töö vahel. Seetõttu on antud haridusest kasu väga erinevate eelduste korral.


Välistingimustes töötades võib töö toimuda ka kõrgustes, kokkupuudet võib olla müra, tolmu, vibratsiooni ja temperatuurikõikumistega.

Merel töötades on töökeskkonnaks laev.

Praktiline töö nii maal kui ka merel eeldab füüsilist vastupidavust, liigutuste täpsust ja koordineeritust. Kontoris töötades piisab keskmisest nägemisest ja kuulmisest, objektil töötades peavad mõlemad meeled olema väga teravad, sest seadmetes saab häireid tuvastada ka visuaalselt jälgides ja kuulatades.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt eduard.brindfeldt@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • huvi keemia, füüsika vastu;
  • huvi seadmete ja nende töökorralduse vastu;
  • hea loogiline mõtlemine ja silmamälu;
  • keskendumis- ja kohanemisvõime;
  • järjekindlus ja täpsus;
  • hea analüüsioskus;
  • oskus töötada hästi meeskonnas.

Õppekava