Külmamehhaanik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 4 taseme esmaõpe, kestvusega 2 aastat.

Eriala iseloomustus

Külmamehaaniku õpe on mõeldud töötavatele elektrikutele ja automaatikutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika valdkonnas.

Külmamehaanik tunneb külmatootmise protsessi põhimõtteid, materjalide omadusi, oskab kasutada külmutusseadmeid ja nende komponente, töötavaid aineid, elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu, abivahendeid ning mõõtetehnikat. Vajalik on tehnilise dokumentatsiooni lugemise ja töö dokumenteerimise oskus.

Tööalased võimalused

Külmamehaaniku töö sisuks on külmutusseadmete ja -süsteemide paigaldamine, reguleerimine, seadistamine ja/või käitamine (kasutamine, kontrollimine ja hooldamine, sh hooldusremondi teostamine).

Külmutusseadmete spetsialist loob oma tööga sobiva tehiskliima. Töö tulemuseks on töötavate seadmetega varustatud objektid – majad, ettevõtted, autod või laevad.

Töö keskkond sõltub väga palju töötaja enda valikutest. Valida saab maismaa ja mere vahel, valida saab ka kätega töötamise või kontoris tehtava töö vahel. Seetõttu on külmutusseadmete spetsialisti haridusest kasu väga erinevate eelduste korral. Sageli leitakse enda jaoks sobiv töösuund juba praktikate käigus õpingute ajal.
Välistingimustes töötades võib töö toimuda ka kõrgustes, kokkupuudet võib olla müra, tolmu, vibratsiooni ja temperatuurikõikumistega.

Merel töötades on töökeskkonnaks laev.

Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).

Praktiline töö nii maal kui ka merel eeldab füüsilist vastupidavust, liigutuste täpsust ja koordineeritust. Kontoris töötades piisab keskmisest nägemisest ja kuulmisest, objektil töötades peavad mõlemad meeled olema väga teravad, sest seadmetes saab häireid tuvastada ka visuaalselt jälgides ja kuulatades.

Välistavaks terviseprobleemiks on allergia seadmetes kasutatavate ainete vastu.
Tööks laevadel on vajalik meremeestele esitatavatele nõuetele vastamine – läbida tuleb ka vastav tervisekomisjon.
Müügi- või projektijuhi puhul piisab tööks erialastest teadmistest ning müügi- ja juhtimispädevusest.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt eduard.brindfeldt@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • huvi keemia, füüsika vastu;
  • huvi seadmete ja nende töökorralduse vastu;
  • hea loogiline mõtlemine ja silmamälu;
  • keskendumis- ja kohanemisvõime;
  • järjekindlus ja täpsus;
  • hea analüüsioskus;
  • oskus töötada hästi meeskonnas.

Õppekava

Artikleid erialast