Veokorraldaja – logistik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil statsionaarne 4 taseme esmaõpe, kestvusega 1,5 aastat.

Eriala iseloomustus

Veokorraldaja-logistik tegeleb tarneahela toimimiseks vajalike töödega, arvestades klientide vajadusi ja ettevõtte huve.

Veokorraldaja-logistik korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente. Ta on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas.

Õppetegevus on praktiline, mille tarbeks on olemas õppeladu, mis on varustatud vajalike seadmete, masinate ja laoprogrammiga: laoriiulite, kaubaaluste, automaatse HÄNEL LIFT-KAPIGA, mis on ainult meie koolis, masinate – tõstukite ja laoprogrammiga DIRECTO.

Kõik õpilased, kes on läbinud tõstukite juhtimise mooduli, saavad tõstukijuhiloa.

Praktika partnerid:

 • SMARTEN LOGISTICS AS
 • AS ONNINEN
 • MAXIMA LOGISTIKAKESKUS
 • VIA3L OÜ
 • MAGNUM LOGISTICS OÜ
 • OMNIVA – AS EESTI POST
 • ELP LOGISTICS OÜ

Logistika on midagi enamat kui toiming, vaid meeles tuleb pidada, et logistika on:

 • mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis konkurentsivõime tõstmiseks;
 • strateegia parema koha saavutamiseks turul;
 • eelmainitud tegevusvaldkondade ühteliitmine.

Tööalased võimalused

Veokorraldaja- logistik töö eeldab suhtlemis-, teenindus- ja koostöövalmidust ning pidevat enesetäiendamist

Töö on vaheldusrikas, kiiresti muutuv ja arenev ning väljakutseid pakkuv. Oluline on kiire reageering ja valmisolek tagamaks, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õiges koguses ja õige hinnaga ning kokkulepitud kvaliteediga. 

Peab arvestama, et tulenevalt töö iseloomust ei pruugi tööaeg olla klassikaline kella 8–17, vaid sõltub konkreetse ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel. Töö olemuse tõttu peab  olema kättesaadav ka väljaspool tööpäeva ning olema valmis vajaduse korral kohale tulema.

Töövahenditeks on arvuti, spetsiaalne tarkvara (veokorraldusprogrammid) ning tele-kommunikatsiooni ¬ vahendid.
Olenevalt sellest, kas teenuse ostja on tootmisettevõte, hulgimüüja, jaemüüja, teenusepakkuja, organisatsioon või riigiasutus, on ka ettevõtte klientuur väga erinev.


Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt leeni.rajaste@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tundmine.
 • loogilist mõtlemist;
 • head visuaalset mälu;
 • hoolikust ja täpsust.

Õppekava

Galerii

Õpilased erialast

Tutvustav video materjal

Leia oma amet: logistik

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab  TTHK-s edasi õppida erialal logistik, 5.taseme õppes

Artikleid erialast

Logistika maailm on pöördelises arengus

Aasta Logistikateo 2019  tiitli võitis Operail

Aasta Logistikategu 2018 on Omniva uus

Ettevõtte tõhusus peitub töötajate tarkuses