Logistik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 4 taseme jätkuõpe, kestvusega 1 aastat.

Eriala iseloomustus

Logistik korraldab ja juhib ettevõtte veondust ja ladustamist ning laoteenuste müüki, tegeleb hangete ja ostudega, kavandab tootmist ja haldab tarneahelaid.

Logistik peab tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õiges koguses, õige hinna ja kvaliteediga.

 Logistik planeerib ja korraldab klientide tellimustele vastavalt sise- ja rahvusvahelisi kaubavedusid ning teeb ostu ja varude täiendamisega seotud toiminguid.  Ta töötab meeskonnas ja on valmis kandma juhirolli, vastutama töötajate töötulemuste eest ning lahendama operatiivselt tööprobleeme.  

Õppetegevus on praktiline, mille tarbeks on olemas õppeladu, mis on varustatud vajalike seadmete, masinate ja laoprogrammiga: laoriiulite, kaubaaluste, automaatse HÄNEL LIFT-KAPIGA, mis on ainult meie koolis, masinate – tõstukite ja laoprogrammiga DIRECTO.

Kõik õpilased, kes on läbinud tõstukite juhtimise mooduli, saavad tõstukijuhiloa.

Praktika partnerid:

 • SMARTEN LOGISTICS AS
 • AS ONNINEN
 • MAXIMA LOGISTIKAKESKUS
 • VIA3L OÜ
 • MAGNUM LOGISTICS OÜ
 • OMNIVA – AS EESTI POST
 • ELP LOGISTICS OÜ

Tööalased võimalused

Logistikud töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades, tootmis- ja kaubandusettevõtetes

Logistiku abi töö on vaheldusrikas, kiiresti muutuv ja arenev ning väljakutseid pakkuv.

Töö eeldab suhtlust koostööpartnerite, kaastöötajate ning mitmete ametkondade esindajatega ning pidevat enesetäiendamist.

Kuna logistiku abi töö tähendab palju korraldamist, jooksvate probleemide lahendamist ning olukorra analüüsi, on see töö suhteliselt aktiivne ja liikuv ning toimub pidevalt muutuvas olukorras, sisaldades samas rutiinset tegevust. Lisaks kontoritööle (valdavalt arvutitöö erinevate tarkvarade, dokumentide ja andmestikega) tuleb suhelda klientide ja hankijatega, liikuda ringi seoses asjaajamisega ning lahendada probleeme. Sageli on nendeks piiri-ületamisega seotud probleemid, tegemata jäetud laevabroneering või näiteks pühade¬ ajal transpordile iseloomulikud viivitused.

Peab arvestama, et tulenevalt töö iseloomust ei pruugi tööaeg olla klassikaline kella 8–17, vaid sõltub konkreetse ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel. Töö olemuse tõttu peab  olema kättesaadav ka väljaspool tööpäeva ning olema valmis vajaduse korral kohale tulemavitused (jõulud, aastavahetus, riigipühad).

Logistiku töövahenditeks on arvuti, spetsiaalne tarkvara (varude juhtimise programmid, materjalide juhtimise programmid, laoprogrammid, veokorraldusprogrammid) ning tele-kommunikatsiooni¬vahendid.
Olenevalt sellest, kas teenuse ostja on tootmisettevõte, hulgimüüja, jaemüüja, teenusepakkuja, organisatsioon või riigiasutus, on ka ettevõtte klientuur väga erinev.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt leeni.rajaste@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tundmine.
 • loogilist mõtlemist;
 • head visuaalset mälu;
 • hoolikust ja täpsust.

Õppekava

Artiklid erialast

Logistika maailm on pöördelises arengus

Aasta Logistikateo 2019  tiitli võitis Operail

Aasta Logistikategu 2018 on Omniva uus

Ettevõtte tõhusus peitub töötajate tarkuses