Tööstusinformaatik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne (2 x nädalas E, T ) 4 taseme esmaõpe, kestvusega 2 aastat.

Eriala iseloomustus

Tööstusinformaatikud loovad, arendavad ja haldavad arvutivõrke kui ka tööstusvõrke, telekommunikatsioonisüsteeme, andmebaase, tootmissüsteemide seadistamist ja programmeerimist, kasutusele võtmist ja testimist, jms.

Ta täitab erinevates ettevõtetes infotehnoloogilisi tugisüsteeme paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Peamised tööülesanded:

• Planeerida ja teostada erinevate seadmete ja infosüsteemide võrguühenduse loomine ja omavaheline ühilduvus

• Hallata ja hooldada erinevaid andmesidevõrke, sh korraldada regulaarseid ja etteplaneeritud andmesidevõrkude hooldustöid

• Monitoorida ja teha andmesidevõrkude diagnostikat

• Reageerida ettetulevatele riketele ning leida neile kiirelt ja operatiivselt toimivad lahendused

• Ettetulevate võrgutõrgete osas anda kliendile tagasisidet probleemi olemuse kohta, pakkuda konsultatsiooni ja võimalikke lahendusi

• Arendada olemasolevaid võrguteenuseid ja töötada välja uusi lahendusi

• Tagada andmesidevõrkude turvalisus, pidades silmas IT-turvalisuse häid tavasid.

• Igapäevaste tööülesannete automatiseerimine

Tööalased võimalused

Tööstus-tootmisettevõtted kõikjal, kus on IT-ga protsesside juhtimine, visualiseerimine.

Ettevõtetes hoolitseb tööstusinformaatik nii ettevõtte siseste kui ka klientidele pakutava teenuse võrguühenduste eest. Töö võib kitsamalt olla seotud ka nt mobiil, raadio- jm sidevõrgu haldamisega või ka väga keeruliste süsteemidega, nt riikidevaheliste elektri ülekandevõrkudega jms.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt mart.ronk@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

 • huvi erinevate (uute) tehnoloogiate vastu;
 • baasteadmised programmeerimisest ja võrkude olemusest;
 • tehniline taiplikus;
 • teadmised riistvarast ja infoturbest;
 • lahendustele orienteeritud mõtteviis;
 • analüüsioskus  ja süsteemsus;
 • loogika;
 • täpsus;
 • hea suhtlemisoskus, selge eneseväljendamine;
 • pingetaluvus;
 • koostööoskus;
 • vastutustunne.

Õppekava

Galerii

Artikleid erialast

Tööstushariduskeskus hakkab õpetama robotioperaatoreid ja tööstusinformaatikuid