Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 4 taseme esmaõpe, kestvusega 2 aastat.

Eriala iseloomustus

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialistid loovad, arendavad ja haldavad arvutivõrke, telekommunikatsioonisüsteeme, veebirakendusi, andmebaase, elektronmeediat jms.  

Nende ülesandeks on  logistika infosüsteemide omavahel  liidestatud ehk ühendatud tark- ja riistvara lahenduste:

  • analüüs ja disain;
  • arendus ja haldus.

Ta täidab logistika valdkonna ettevõttes infotehnoloogiliste tugisüsteemide paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Tööalased võimalused

Logistika infosüsteemide ja -teenuste nooremad spetsialistid tegelevad  logistika ettevõtete või logistika teenuseid pakkuva ettevõtte infosüsteemide analüüsi, disaini, arenduse ja haldusega.

Logistika infosüsteemide arendajate ja haldajate ülesanne on vastavalt süsteemidisainile ja arhitektuurile infosüsteemide tark- ja riistvara arendamine, täiendamine, liidestamine ja juurutamine, serverite paigaldamine ja administreerimine, arvutivõrkude haldamine, kasutajate haldamine ning tehnilise toe pakkumine. Nemad tagavad, et nii ettevõtete kui ka riigi infosüsteemid töötavad turvaliselt ja häireteta ning häirete tekkimisel tuleb neil vead kõrvaldada. Väga suur osa nende tööst on hallatavate süsteemide dokumenteerimine ning infosüsteemide kasutajate koolitamine.

IT-spetsialistid töötavad tavaliselt bürooruumides ja sageli ka klientide juures.

Infosüsteemide hooldustöid saavad IT-spetsialistid teha tihtipeale ainult töövälisel ajal ning arvestada tuleb ka pikemate tööpäevade ja nädalavahetustel töötamisega.

Töö nõuab vaimset pingutust. Tähtis on täita mitu tööülesannet samal ajal ning säilitada emotsionaalne tasakaal kiiret reageerimist eeldavates olukordades ja klientidega suheldes. Süsteemi erisuste ja riskide märkamine ning infosüsteemi kui terviku toimimisega arvestamine eeldab head analüüsi- ja keskendumisvõimet. Kliendi vajaduste mõistmiseks ja lahenduste selgitamiseks on vajalik hea suhtlemisoskus ning oskus selgitada IT-süsteemide toimimist. Eeldatakse ka head meeskonnatööd. Oma töös vajavad infosüsteemide spetsialistid oskust planeerida, kui palju aega töö mingi osa tegemiseks võib kuluda

Hea väljaõppega ja motiveeritud spetsialist leiab oma erialal hõlpsasti tööd.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt mart.ronk@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • hea analüüsi, keskendumise võime;
  • matemaatiline, analüütiline oskus;
  • oskus töötada individuaalselt ja meeskonnas;
  • vastutulelikkus, kannatlikkus;
  •  huvi arvuti riistvara, testimise, süsteemsete lahenduste vastu;
  • huvi matemaatik, füüsika, ja tehnika vastu tervikuna.

Õppekava

Eriala tutvustavad videod

Leia oma amet: IT-spetsialist

Artikleid erialast