Mehhatroonik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil statsionaarne ja mittestatsionaarne 4 taseme esmaõpe, kestvusega 2 aastat.

Eriala iseloomustus

Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.

Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta peab orienteeruma nii mehaanika, elektroonika kui ka infotehnoloogia valdkonnas.

Mehhatrooniku peamine tööülesanne on mehhatrooniliste seadmete ja süsteemide koostamine, kasutamine ja testimine. Ta häälestab mehhatroonilisi süsteeme, kasutades selleks sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid.

Mehhatrooniku peamised töövahendid on arvuti koos spetsiaaltarkvaraga, elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ostsilloskoop jms), käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid jms), käsitööriistad (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur, kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb jms), elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell jms), eritehnika (foto- ja
videosalvestustehnika, andurid, täiturid) aga ka kontoritehnika. Tihtilugu tuleb kokku puutuda ka hüdro- või pneumosüsteemidega.

Valikõpingute raames on võimlik õppida: arvjuhtimisega (CNC) tööpinkide programmeerimist, kontrollerite programmeerimist kõrgkeeles, hooneautomaatikat.

Tööalased võimalused

Tööväljavaated on mehhatroonikul head, sest vajadus sellise spetsialisti järele on suur. Praegust ajajärku on nimetatud isegi mehhatroonika sajandiks, sest tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga.

Mehhatroonik on oskustööline, kes töötab mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõttes. Mehhatroonikul on kõik eeldused edukaks karjääriks just kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ja paindlikes firmades.

Mehhatrooniku tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega ja töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töö võib nõuda tööoperatsioonide täitmist sundasendis.

Töökeskkond võib asuda nii siseruumides (büroos, tootmisruumis) kui ka õues (objektil).

Mehhatrooniku ametinimetusteks võivad olla: mehhatroonik, seadistaja, mehhaanik, hooldusspetsialist, operaator jne.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt virgo.rotenberg@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • arvamus, et matemaatika ja füüsika  on toredad õppeained;
  • matemaatilis-loogiline võimekus ja analüüsioskus;
  • süsteemne mõtlemine;
  • kontsentreerumisvõime;
  • käeline osavus ja visuaalne mälu;
  • korrektsus, täpsus;
  • õppimisvõime, vastutustundlikkus ning koostööoskus.

Õppekava

Galerii

Tutvustav videomaterjal

Kutsehariduse põnev maailm: kes on mehhatroonik

Leia oma amet: mehhatroonik

Artikleid erialast

Mehhatroonik