Sõidukite kere- ja värvitööde meister

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 5 taseme jätkuõpe, kestvusega 1 aasta.

Eriala iseloomustus

Eriala on mõeldud kogemusi omavatele töötajatele (sõiduautotehniku, autokeretehniku, automaalri kutse või töökogemus).

Sõidukite kere- ja värvitööde meister õpib kere- ja värvitöökoja tööprotsessi juhtimist, töömahtude  hindamist ja kalkulatsioonide koostamist, klientidega suhtlemist, töökoja seadmete remondivajaduse jälgimist, nende hoolduse ja remondi organiseerimist.
 

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel.  Eeldab autokeretehniku kutset või automaalri 4. taseme kutseoskusi või 2. aastast töökogemust. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.01.2021 kell 14:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Õppekava