Autoplekksepp

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne ( 6 päeva kuus) 4 taseme esmaõpe, kestvusega 1 aasta ja 6 kuud.

Eriala iseloomustus

Autoplekksepp – komplekteerija  hindab autokere kahjustusi, remondib ja töötleb plastdetaile, vahetab klaase ja muid keredetaile. Tunneb autokere remonditehnoloogiaid ning elektri-, mugavus- ja ohutussüsteeme, osandab ja koostab  sõidukeid.

Valikõpingute raames õpib keevitust, vanasõidukite renoveerimist, värvitavate pindade ettevalmistust

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid

Õppekava