Autokeretehnik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 4 taseme jätkuõpe, kestvusega 6 kuud.

Eriala iseloomustus

Autokeretehnik hindab autokere kahjustusi, teeb autokere mõõtõgvendustöid,  vahetab ja remondib keredetaile. Tunneb autokere remonditehnoloogiaid ning elektri-, mugavus- ja ohutussüsteeme, komplekteerib sõidukeid.

Valikõpingute raames õpib alumiiniumi keevitust, kliendinõustamist, elektri ja hübriidsõidukeid

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid

Õppekava