Sõiduautodiagnostik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne ( 1x kuus R, L) 5 taseme jätkuõpe, kestvusega 1 aasta.

Eriala iseloomustus

Autodiagnostiku töö sisuks on autode tehnoseisundi diagnoosimine. 

Autodiagnostiku eriala on mõeldud kogemusi omavatele töötajatele (vajalik autotehniku või automehaaniku kutse). Õppetöö toimub kord kuus (neljapäevast laupäevani) nädalavahetusel – sessioonõppena.

Autodiagnostik õpib:

  • autosüsteemide ehitust ja tööpõhimõtet;
  • mõõtma kõiki autoelektrilisi signaale;
  • diagnoosima süsteemide ja nende üksikute seadmete seisukorda.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid

Õppekava