Automaaler

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil statsionaarne ( neljapäev ja reede) esmaõpe, kestvusega 1 aasta ja 6 kuud.

Eriala iseloomustus

Automaaler hindab autokere kahjustusi ja eeldatavat maalritöö mahtu, värvib autodetaile ja autot tervikuna kasutades erinevaid värvimise tehnoloogiaid.

Valikõpingute raames on võimalik õppida klaasitööd, pindade erikatmise ja keretööde tehnoloogiad ning aerograafiat.

Auto välimus sõltub suuresti automaalri tööst – just tema valmistab ette pinna ning katab selle värviga. Autoteeninduste käibest moodustab kere- ning värvitöö aina olulisema protsendi ning töö iseloom muutub koos uute automudelite ja -värvide tulekuga aina keerukamaks. Automaalri oskused on tootjafirma visiitkaart: just tema töö on see, mis autot vaadeldes esimesena silma jääb.

Tööalased võimalused

Hea automaaler leiab töö praktiliselt igal pool, kuid rohkem töökohti on piirkondades, kus on suuremate autofirmade kohalikud esindused. Mida rohkem on piirkonnas autosid, seda rohkem on ka nende hooldamiseks loodud töökodasid, kus automaaler tööd võib leida.

Head praktikandid leiavad töökoha sageli juba ettevõttes praktikal käies.
Automaaler leiab tööd ka mujal masinaehituses – näiteks lennukeid, ronge, laevu või traktoreid värvides.
Omandatud kutseoskused annavad töövõimalusi üle maailma.

Kõige sagedamini on automaaler täiskohaga palgatöötaja. Tööd tehakse püstiasendis, mis on füüsiliselt küllalt raske ja nõuab head vastupidavust. Automaaler on oma töös tihedalt seotud erinevate keemiliste ainetega. Töökorraldus võib ette näha töötamist riiklikel pühadel ja ööajal.

Töö toimub siseruumides. Töö iseloomu tõttu on ruumidele kindlad nõuded – temperatuur ei tohi olla liiga kõrge ega madal, õhk ei tohi olla liiga niiske. Töökoht peab olema hästi valgustatud ning väga korralikult ventileeritud. Automaaler puutub kokku värvide ja lahustitega. Töökoht autotööstuses võib olla mürarikas, kuid maaler saab töötades kasutada kõrvaklappe. Töökeskkonnas esineb tolmu, müra, lenduvaid keemilisi ühendeid ja sundasendis töötamist. Kuna osa tööst toimub suruõhu abil, puutub automaaler kokku ka vibratsiooniga.

Automaalri tööriistadeks on pahtlilabidad, lihvimisklotsid, suruõhu- ja käsitööriistad ja pintslid, värvid, lahustid, lakid, abrasiivid jmt.
Pinna ettevalmistus toimub töökohas, värvimistööd reeglina värvimiskambris.

Töö spetsiifika seab nõuded tervisele. Välistavaks tervisehäireks on värvipimedus, samuti ei saa automaalrina töötada inimene, kellel on allergia mõne kasutatava aine suhtes või astma.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 11.08.2020 kell 10:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid

Tuleb kasuks

  • huvi autode ja muu tehnika vastu;
  • soov oma tööga väärikat ilu luua;
  • baasteadmisi keemiast, füüsikast, matemaatikast ja geomeetriast;
  • mõõtmistööd, protsentide ja mahtude arvutamine ei tekita raskusi;
  • soov töötada meeskonnas;
  • hea nägemine ja kuulmine;
  • hea füüsiline vorm, vastupidavust;
  • vastutustunne ja viisakus.

Õppekava

Eriala tutvustavad videod

Detaili värvimine

Galerii