Mootorsõidukitehnik

Õppevorm ja tase

Põhihariduse baasil statsionaarne 4 taseme esmaõpe, mille tulemusena omandatakse amet ja keskharidus – kutsekeskharidus.

Õppetöö kestab 3 aastat.

Eriala iseloomustus

Sõiduautode arvukuselt ühe elaniku kohta oleme möödumas või möödunud mõnestki meist lääne poole jäävast riigist. Nüüdisaegne auto on muutunud keerulise automaatika ja elektroonikaga seadeldiseks, mille hooldamiseks ja remondiks on vaja erialast ettevalmistust ja spetsiifilisi oskusi.

Vajalik on teada, kuidas töötavad ja mõjutavad üksteist sõiduki erinevad koostisosad ja detailid. Samavõrra heal tasemel peavad olema ka elektrooniliste diagnostika­seadmete kasutamise ning elektroonikapõhiste elementide (detailide) käsitsemise oskused.

Sõiduautotehnik õpib sõiduautode remondi- ja hooldustehnoloogiaid. Õpe sisaldab:

 • mootorsõiduki ülddiagnostikat, hooldust ja remonti;
 • kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostikat, hooldust ja remonti;
 • mootori ülddiagnostikat, hooldust ja remonti;
 • jõuülekande ülddiagnostika, hooldust ja remonti;
 • elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostikat, hooldus ja remont;
 • juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostikat, hooldust ja remonti;
 • kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostikat, hooldust ja remonti.

16.11.2019 sõlmisid Toyota tehase esindaja Eestis Toyota Baltic AS ja Tallinna Tööstushariduskeskus kahepoolse koostöölepingu koolituste läbiviimiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses. Koostöö raames andis Toyota Baltic AS koolile üle muuhulgas uue Lexus UX hübriidmudeli, erinevat inventari ja seadmeid teoreetiliste ja praktiliste tundide läbiviimiseks.

Peale teooria läbimist suunduvad õpilased edasi praktikale erinevatesse autoesindustesse:

 • Elke Grupi ettevõtted;
 • Amserv Grupi ettevõtted;
 • Unelmauto
 • Veho Baltic
 • Scania Eesti
 • Möllerauto
 • Reval Auto
 • Inchcape Motors
 • ABC Motors
 • Topauto
 • United Motors
 • Info Auto
 • Auto100

 Peale õppekava läbimist sõiduautotehnik:

töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele, vastutab oma töö tulemuste eest;

töötab kasutades keskkonnasäästlikke ja ergonoomilisi töövõtteid ning järgides töökultuuri, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist;

planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, täidab tellimustööd kvaliteetselt ja õigeaegselt;

on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel seda juhtides, juhendab oma pädevuse piires kaastöötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Tööalased võimalused

Paljude autolukkseppade jaoks peitubki töö võlu enda proovile panemises, sest tekkinud autoriket ei saa alati kiiresti ja lihtsalt tabada.

Autotehnikute tööpaigaks on spetsiaalsed remonditöökojad, garaažid ja remondiks kohaldatud hooned. Töövahenditeks on käsi-, elektri- ja pneumotööriistad ning garaaži-, diagnostika- ja teised seadmed. Samuti puututakse töös kokku kütuste, õlide, määrdeainete, erivedelike ning teiste hooldus- ja remondimaterjalidega. Töös kasutatakse ka kemikaale ja teisi tervist­kahjustavaid aineid (naftaproduktid, happed, heitgaasid jms.

Töövahendid on suuresti õlised ja määrivad kergesti riideid, seetõttu kannavad lukksepad ja mehaanikud spetsiaalseid riideid ja kindaid. Töövahendid on rasked ja eeldavad seetõttu tugevat füüsilist tervist. Palju töötatakse ka tera- ja lõikeriistadega, mistõttu ei ole harvad väikesed lõike- ja põletushaavad. Väsitavaks ja stressipõhjustavaks teguriks võib pidada müra ja lärmi, mida tekitavad mehaanilised töövahendid.

Tööasend oleneb ülesandest, töötatakse pikali ja püsti, vahel ka käed pea kohal.

Autotehnikud ja teised autoremontijad töötavad 40-tunnise töönädalaga, kuid sageli tuleb teha ka pikemaid tööpäevi, eriti siis, kui on tegemist füüsilisest isikust ettevõtjaga. Töögraafik võib hõlmata õhtuid ja nädalalõppe. Rakendatakse nn libisevat töögraafikut ja summeeritud tööaja-arvestust. Tihedam tööperiood on kindlasti kevad, kuna kliendid soovivad suveks auto korda saada.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub põhikooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 04.08.2020 kell 10:00. Kontakt raivo.kruusik@tthk.ee.

Vastuvõtt on eesti keelsele õppele.

Tuleb kasuks

 • huvi autonduse vastu;
 • huvi elektrotehnika, elektroonika vastu;
 • huvi matemaatik, füüsika  ja tehnika vastu tervikuna
 • tugev ja terve füüsis;
 • ettevõtikus, kindlameelsus;
 • tehniline taiplikus, loov lähenemine.

Õppekava

Galerii

Edasised õppimise võimalused

Edasised õppimise võimalused TTHK-s 4. taseme õppes on autokeretehnik, automaaler ja  5. taseme õppeks sõidukite kere ja värvitööde meister, sõiduautodiagnostik.

Artikleid erialast

Tallinna Tööstushariduskeskus sai õppevahendiks uue Lexus UX hübriidi

Toyota Baltic andis Tallinna Tööstushariduskeskusele õppevahendina uue Lexuse hübriidauto

Eestis on nüüdsest veel üks kool, kus noobelauto molekulideks lammutada võib

Amserv Grupp jagas toetusi Tallinna Tööstushariduskeskuse autoeriala õppuritele

Tallinna Tööstushariduskeskuse autotehniku eriala õpilased osalesid edukalt rahvusvahelisel võistlusel Noor Automehaanik 2020

Soovid autodega tegelemise elukutseks muuta?