Robotitehnik

Õppevorm ja tase

Keskhariduse baasil mittestatsionaarne 5 taseme kutseõppe jätkuõpe.

Õppeaeg on 1 aasta ja õppekeel on eesti keel.

Eriala iseloomustus

Robotitehnik on TTHK-s õpetatavate erialade mehhatroonika ja roboti operaatori jätkuõppekava. Tema peamine ülesanne on tööstus- ja olemerobotite hooldus ja remont. Robotitehnik häälestab tööstus- ja olmeroboteid ja tagab nende tõrgeteta töö, kasutades kontroll- ja mõõtevahendeid.

Robotitehniku töö tulemuseks on toimivad robotid või robotisüsteemid ning tänu sellele on ära tehtud need tööd, mida robotid peavad tegema. 

Robotitehniku tööriistadeks on IKT vahendid (arvuti, juhtpult jm) koos spetsiaalse tarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ossilloskoop jms), käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid, jms), käsitöövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur, kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb, jms), elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell, jms).

Laiemas plaanis on robotitehnikute töö tulemuseks arenevad tööstusalad ning seeläbi ka majanduse areng.

Eriala on pidevalt arenev ja eeldab juurde õppimist, täiendavate kursuste läbimist ning tehniliste uuendustega kaasas käimist.

Tööalased võimalused

Kuna robotite osakaal tööstuses suureneb, vajatakse aja minnes ka üha enam robotitehnikuid.

Robotitehnikud leiavad tööd automaatikaga tegelevates ettevõtetes nii Eestis kui väljaspool Eestit. Kõige sagedamini on robotitehnik täiskohaga palgatöötaja, hinnatud oskustööline. Töö on graafiku alusel sealhulgas ka nädalavahetustel või riiklikel pühadel – robotid ju vabu päevi ei võta. Võimalik on muidugi luua ka oma ettevõte ning selle vahendusel teenuseid pakkuda.

Töö keskkonnast lähtuvalt võib robotitehnik töötada nii töökojas kui ka laboris valdavalt siseruumides, kuid näiteks militaarvaldkonnas töötades tuleks robotitehnikul arvestada ka osalise välitööga. Periooditi võib töö olla pingeline ja kiire tempoga.

Iseloomu ja omandatud oskuste poolest lähtuvalt on robotitehnik võimeline juhendama väiksema meeskonna tööd. Kuna arenev valdkond pakub erinevaid võimalusi tööalaseks arenguks saab ettevõtte piires võimalusel areneda ka üksuse juhiks.

Robotitehnik saab palka hinnatud oskustöölise või spetsialistina ning palgatase vastab teiste samal tasemel tegijate omale.

Juurde õppides piire pole. Isegi taevas pole piiriks – sest robotitehnikuid on vaja ka kosmosetööstuses.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub põhikooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt virgo.rotenberg@tthk.ee.

Võtame vastu eesti keelseid õppijaid.

Tuleb kasuks

  • huvi matemaatika, füüsika, robootika ja tehnika vastu tervikuna;
  • huvi tehniliste lahenduste ja uute leiutiste vastu
  • oskus kiiresti reageerida muutuvates olukordades ja uudsetes situatsioonides;
  • eeldab osavaid käsi, head nägemist, vähemalt keskmine füüsiline vormi;
  • süsteemne mõtlemine, psüühiline tasakaal ning arenenud vastutustunne;
  • oskus töötada individuaalselt ja meeskonnas.

Õppekava

Videoid erialast

Artikleid erialast

Robotite tulek on kutseharidusele väljakutse