Logistiku abi

Õppevorm ja tase

Põhihariduse baasil statsionaarne 4 taseme esmaõpe, mille tulemusena omandatakse amet ja keskharidus – kutsekeskharidus.​

Õppeaeg on 3 aastat.

Eriala iseloomustus

Logistiku abi töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamine ning otsese juhi assisteerimine.

Tema töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.

Õppetegevus on praktiline, mille tarbeks on olemas õppeladu, mis on varustatud vajalike seadmete, masinate ja laoprogrammiga: laoriiulite, kaubaaluste, automaatse HÄNEL LIFT-KAPIGA, mis on ainult meie koolis, masinate – tõstukite ja laoprogrammiga DIRECTO.

Kõik õpilased, kes on läbinud tõstukite juhtimise mooduli, saavad tõstukijuhiloa.

Praktika partnerid:

 • SMARTEN LOGISTICS AS
 • AS ONNINEN
 • MAXIMA LOGISTIKAKESKUS
 • VIA3L OÜ
 • MAGNUM LOGISTICS OÜ
 • OMNIVA – AS EESTI POST
 • ELP LOGISTICS OÜ

Logistiku abi töö on seotud kaupade, teabe ja inimeste liikumise ning paiknemisega ja sellega seotud tegevuse planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga mingi kindla süsteemi piires. Lihtsamalt öeldes peab logistiku abi koostöös logistikuga tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õiges koguses ja õige hinnaga ning kokkulepitud kvaliteediga. Selle, mis on just see õige, määravad ettevõtte/organisatsiooni strateegia ja eesmärgid, turg ning kokkulepped klientidega ehk kauba või teenuse saajaga.

Logistika mõistele on palju nii lihtsaid kui keerulisi sisuliselt erinevaid definitsioone.
Erinevuse põhjus seisneb selles, et logistika on interdistsiplinaarne ja arenev teadusala ning tema arenguperioodide kohta kehtivad eri definitsioonid.
Logistika sisu määratlemine sõltub ka sellest, kas rõhk asetatakse tootmisele, äritegevusele, üksikfirmale või mingile majandusharule.
Määratlus erineb ka riigiti peamiselt riikide majandusliku ja tehnoloogilise arengutaseme tõttu.
Logistika kui teadusharu hõlmab järgmisi tegevusvaldkondi:

 • laotegevus
 • laovarud
 • veondus
 • info (tellimisprotsess, administreerimine)
 • pakkimine
 • korje

Logistikat ei tohiks käsitleda mingi erilise toiminguna, vaid meeles tuleb pidada, et logistika on:

 • mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis konkurentsivõime tõstmiseks;
 • strateegia parema koha saavutamiseks turul;
 • eelmainitud tegevusvaldkondade ühteliitmine.

Tööalased võimalused

Logistiku abi töö on vaheldusrikas, kiiresti muutuv ja arenev ning väljakutseid pakkuv.

Peab arvestama, et tulenevalt töö iseloomust ei pruugi tööaeg olla klassikaline kella 8–17, vaid sõltub konkreetse ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel. Töö olemuse tõttu peab  olema kättesaadav ka väljaspool tööpäeva ning olema valmis vajaduse korral kohale tulema.

Kuna logistiku abi töö tähendab palju korraldamist, jooksvate probleemide lahendamist ning olukorra analüüsi, on see töö suhteliselt aktiivne ja liikuv ning toimub pidevalt muutuvas olukorras, sisaldades samas rutiinset tegevust. Lisaks kontoritööle (valdavalt arvutitöö erinevate tarkvarade, dokumentide ja andmestikega) tuleb suhelda klientide ja hankijatega, liikuda ringi seoses asjaajamisega ning lahendada probleeme. Sageli on nendeks piiri-ületamisega seotud probleemid, tegemata jäetud laevabroneering või näiteks pühade¬ ajal transpordile iseloomulikud viivitused (jõulud, aastavahetus, riigipühad).

Logistiku abi töövahenditeks on arvuti, spetsiaalne tarkvara (varude juhtimise programmid, materjalide juhtimise programmid, laoprogrammid, veokorraldusprogrammid) ning tele-kommunikatsiooni¬vahendid.
Olenevalt sellest, kas teenuse ostja on tootmisettevõte, hulgimüüja, jaemüüja, teenusepakkuja, organisatsioon või riigiasutus, on ka ettevõtte klientuur väga erinev.


Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub põhikooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 04.08.2020 kell 10:00. Kontakt leeni.rajaste@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid. Vene keelsel vastuvõtul on vastavalt riiklikule otsusele samm sammult üleminek eesti keelsele õppele – 60% õppetööst eesti keel

Tuleb kasuks

 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tundmine.
 • loogilist mõtlemist;
 • head visuaalset mälu;
 • hoolikust ja täpsust.

Õppekava

Galerii

Õpilased erialast

II kursuse logistiku abi eriala õpilased (ek)
II kursuse logistiku abi õpilased (vk)
II kursuse logistiku abi õpilane

Tutvustav video materjal

Leia oma amet: logistik

MAXIMA logistikakeskus

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab  TTHK-s edasi õppida erialal logistik, 5.taseme õppes

Artikleid erialast

Logistika maailm on pöördelises arengus

Aasta Logistikateo 2019  tiitli võitis Operail

Aasta Logistikategu 2018 on Omniva uus

Ettevõtte tõhusus peitub töötajate tarkuses