APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator

Õppevorm ja tase

Mittestatsionaarne 4 taseme esmaõpe, mille tulemusena omandatakse amet.

Õppeaeg 1 aasta

Eriala iseloomustus

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline, kes valmistab mitmesuguseid lehtmetallist detaile arvjuhtimisega lehtmetallitöötlemispinkidel (laser-, gaasi-, plasmalõikuspingil, lehetöötluskeskusel, painutuspingil).

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator õpib erinevate lehtmetalli töötlemispinkide ehitust ja tööpõhimõtteid, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist, erialaseid arvutiprogramme (CAD, CAM), juhtprogrammide koostamist ja detailide valmistamist arvjuhtimisega lehtmetalli töötlemispinkidel.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatorid on spetsialiseerunud töötamiseks laser-, gaasi- või plasmalõikuspingil, lehetöötluskeskusel või painutuspingil. Nad seadistavad ja programmeerivad neid APJ pinke, et valmistada neil joonistele vastavaid metalldetaile.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori peamised ülesanded on:

 • APJ lehtmetalli töötlemispinkide käsitsemine – töötleb ja valmistab detaile laser-, gaasi-, plasmalõikuspingil, lehetöötluskeskusel või painutuspingil, hooldab neid ja kasutab tööpingi juhtimissüsteemi.
 • APJ lehtmetalli töötlemispinkide seadistamine – asetab metalli lehe pinki määrab nullpunkti asukoha, seadistab pingi lõikeparameetrid.
 • Operatsioonitehnoloogia koostamine – tutvub tööjoonistega, koostab töötlemistehnoloogia.
 • Juhtprogrammide koostamine – koostab juhtprogramme ning valmistab detaili juhtprogrammi kohaselt.

Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud juhtimisprogrammi järgi ja töötavad eelseadistatud pingiga. Kogenumad operaatorid oskavad aga pinki ise seadistada ja detailide töötlemiseks juhtprogramme koostada.

Valikõpingute raames (või lisaks) on võimalik õppida painutuspinke ja painutustehnoloogiat, lukksepatööd, keevitustöid, elektrotehnikat, lehtmetalli koostetöid, CAD-projekteerimise aluseid, metallide lõiketöötlemise aluseid, pneumaatikat ja hüdraulikat.

Tööalased võimalused

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator operaator on oskustööline, kes töötab masinatööstusettevõttes või muus ettevõttes, kus valmistatakse metallist detaile APJ lehtmetalli töötlemispinkidel.

Tänapäeva töökeskkond on ka tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik ehk hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Töö toimub peamiselt püstiasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele.

Suurtootmises töötatakse reeglina graafiku alusel, kuigi tuleb ette ka kiiremaid ja pingelisemaid perioode, eriti siis, kui on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori peamised töövahendid on:

 • APJ lehtmetalli töötlemispink (laser-, gaasi-, plasmalõikuspink, lehetöötluskeskus, painutuspink)
 • abivahendid (puhastusvahendid, käsitööriistad)
 • rakised (vahendid töödeldava detaili kinnitamiseks)
 • mõõtevahendid (nihik, joonlaud, kaliibrid jne)
 • APJ juhtsüsteem ja vastav tarkvara
 • CAD/CAM-süsteem (CAD – tarkvara jooniste või mudelite loomiseks ja CAM –töötlemisprogrammide automatiseeritud ettevalmistamise tarkvara)

Operaatori töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega ja töödeldakse suuri partiisid detaile.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt veiko.poldmaa@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid

Tuleb kasuks

 • üldine huvi tehnika, metalli ja tootmise vastu.
 • oskus tööprotsessi (tegevusi) ette kujutada, ruumiliselt mõelda, omada geomeetrilist kujutlusvõimet;
 • loogiline, matemaatiline mõtlemine;
 • joonestamise oskus, huvi jooniste ja nende koostamise vastu;
 • matemaatika ja füüsika on täitsa toredad õppeained;
 • täpsus;
 • kohusetunne;
 • rutiini taluvus; kontsentratsioonivõime.


Õppekava

Galerii

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab 4 taseme õppes TTHK-s edasi õppida CNC treipingi operaatoriks ja CNC freespingi operaatoriks

Artikleid erialast

ARVPROGRAMMJUHTIMISEGA PINGID JA NENDE PROGRAMMEERIMINE

Torm metall: kümme korda mõõda…

Metallitöötluspinkide töölised