CNC treipingi operaator

Õppevorm ja tase

Mittestatsionaarne 4 taseme esmaõpe, mille tulemusena omandatakse amet.

Õppeaeg 1 aasta

Eriala iseloomustus

CNC treipingi operaator on oskustööline, kes valmistab mitmesuguseid metallist detaile arvjuhtimisega (CNC) treipinkidel.

CNC treipingi operaator õpib treipinkide ehitust ja tööpõhimõtteid, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist, erialaseid arvutiprogramme (CAD, CAM), juhtprogrammide koostamist arvjuhtimisega (CNC) tööpinkidele ja detailide valmistamist arvjuhtimisega (CNC) tööpinkidel.

CNC treipingi operaatorid on spetsialiseerunud CNC treipingil töötamiseks. Nad seadistavad ja programmeerivad CNC pinke, et valmistada neil väga keerulisi ja täpseid metalldetaile.

CNC treipingi operaatori peamised ülesanded on:

• CNC treipingi käsitsemine – töötleb ja valmistab detaile CNC treipingis, hooldab seda ja kasutab tööpingi juhtimissüsteemi.

• Treipingi seadistamine – asetab töödeldava tooriku treipinki ning tööriistad tööriistahoidjasse. Seadistamine seisneb detaili nullpunkti määramises ja lõikeriistade sidumises pingi nullpunktiga. Töötlemisel liigub lõikeriist valmistatava detaili suhtes.

• Operatsioonitehnoloogia koostamine – tutvub tööjoonistega, koostab töötlemistehnoloogia, määrab lõikeriistade liikumise trajektoorid.

• Juhtprogrammide koostamine – koostab juhtprogramme ning valmistab detaili juhtprogrammi kohaselt.

Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud juhtimisprogrammi järgi ja töötavad lõikeriistadega, mis on eelnevalt häälestatud. Kogenumad operaatorid oskavad aga lõikeriistu ise seadistada ja detailide töötlemiseks juhtprogramme koostada.

Valikõpingute raames (või lisaks) on võimalik õppida lukksepatööd, pneumaatikat ja hüdraulikat, keevitustööd ning lehtmetalli töötlemist.

Tööalased võimalused

CNC treipingi operaator on oskustööline, kes töötab masinatööstusettevõttes või muus ettevõttes, kus valmistatakse metallist või ka plastikust detaile CNC treipingil.

Tänapäeva töökeskkond on ka tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik ehk hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Töö toimub peamiselt püstiasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, sest töötaja peab jälgima mõõteriistu  ja paigaldama töödeldavaid detaile tähelepanelikult.

Paljudes riikides on CNC treipingi operaatori eriala populaarne ka naiste hulgas, sest see on puhas ja hästi tasustatud amet, kus ei nõuta raskete asjade tõstmist.

Suurtootmises töötatakse reeglina graafiku alusel, kuigi tuleb ette ka kiiremaid ja pingelisemaid perioode, eriti siis, kui on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

CNC treipingi operaatori peamised töövahendid on:

 • CNC treipink
 •  lõikeinstrumendid (treiterad, puurid jne)
 •  abivahendid (puhastusvahendid, käsitööriistad)
 • rakised (vahendid töödeldava detaili kinnitamiseks)
 • mõõtevahendid (nihik, kruvik, kaliibrid jne)
 •  APJ (CNC) juhtsüsteem ja vastav tarkvara
 • CAD/CAM-süsteem (CAD – tarkvara jooniste või mudelite loomiseks ja CAM –töötlemisprogrammide automatiseeritud ettevalmistamise tarkvara)

Operaatori töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega ja töödeldakse suuri partiisid detaile.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt veiko.poldmaa@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid

Tuleb kasuks

 • üldine huvi tehnika, metalli ja tootmise vastu.
 • oskus tööprotsessi (tegevusi) ette kujutada,  ruumiliselt mõelda, omada geomeetrilist kujutlusvõimet;
 • loogiline, matemaatiline mõtlemine;
 • joonestamise oskus, huvi jooniste ja nende koostamise vastu;
 • matemaatika ja füüsika on täitsa toredad õppeained;
 • täpsus;
 • kohusetunne;
 • rutiini taluvus; kontsentratsioonivõime.


Õppekava

Galerii

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab TTHK-s 4 taseme õppes edasi õppida APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatoriks ja CNC freespingi operaatoriks

Artikleid erialast

ARVPROGRAMMJUHTIMISEGA PINGID JA NENDE PROGRAMMEERIMINE

Smidt Metall on samm-sammult ülesmäkke roninud

Töömaht aina kasvab, vajatakse metallitreialit

Tutvustus metallilõikepinkidel töötajast

Torm metall: kümme korda mõõda…

Metallitöötluspinkide töölised