CNC freespingi operaator

Õppevorm ja tase

Mittestatsionaarne 4 taseme õpe, mille tulemusena omandatakse amet.

Õppeaeg 1 aasta

Eriala iseloomustus

CNC freespingi operaator on oskustööline, kes valmistab mitmesuguseid metallist detaile arvjuhtimisega (CNC) freespinkidel.

CNC freespingi operaator õpib freespinkide ehitust ja tööpõhimõtteid, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist, erialaseid arvutiprogramme (CAD, CAM), juhtprogrammide koostamist arvjuhtimisega (CNC) freespinkidele ja detailide valmistamist arvjuhtimisega (CNC) freespinkidel.

CNC freespingi operaatorid on spetsialiseerunud CNC freespingil töötamiseks. Nad seadistavad ja programmeerivad CNC pinke, et valmistada neil väga keerulisi ja täpseid metalldetaile.

CNC freespingi operaatori peamised ülesanded on:

• CNC freespingi käsitsemine – töötleb ja valmistab detaile CNC freespingil, hooldab seda ja kasutab tööpingi juhtimissüsteemi.

• Freespingi seadistamine – asetab töödeldava tooriku freespinki ning tööriistad tööriistahoidjasse. Seadistamine seisneb detaili nullpunkti määramises ja lõikeriistade sidumises pingi nullpunktiga. Töötlemisel liigub lõikeriist valmistatava detaili suhtes.

• Operatsioonitehnoloogia koostamine – tutvub tööjoonistega, koostab töötlemistehnoloogia, määrab lõikeriistade liikumise trajektoorid.

• Juhtprogrammide koostamine – koostab juhtprogramme ning valmistab detaili juhtprogrammi kohaselt.

Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud juhtimisprogrammi järgi ja töötavad lõikeriistadega, mis on eelnevalt häälestatud. Kogenumad operaatorid oskavad aga lõikeriistu ise seadistada ja detailide töötlemiseks juhtprogramme koostada.

Valikõpingute raames (või lisaks) on võimalik õppida lukksepatööd, pneumaatikat ja hüdraulikat, keevitustööd ning lehtmetalli töötlemist.

Tööalased võimalused

CNC freespingi operaator on oskustööline, kes töötab masinatööstusettevõttes või muus ettevõttes, kus valmistatakse metallist või ka plastikust detaile CNC freespingil.

Tänapäeva töökeskkond on ka tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik ehk hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Töö toimub peamiselt püstiasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, sest töötaja peab jälgima mõõteriistu  ja paigaldama töödeldavaid detaile tähelepanelikult.

Paljudes riikides on CNC freespingi operaatori eriala populaarne ka naiste hulgas, sest see on puhas ja hästi tasustatud amet, kus ei nõuta raskete asjade tõstmist.

Suurtootmises töötatakse reeglina graafiku alusel, kuigi tuleb ette ka kiiremaid ja pingelisemaid perioode, eriti siis, kui on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

CNC freespingi operaatori peamised töövahendid on:

 • CNC freespink
 • lõikeinstrumendid (freesid, puurid jne)
 • abivahendid (puhastusvahendid, käsitööriistad)
 • rakised (vahendid töödeldava detaili kinnitamiseks)
 • mõõtevahendid (nihik, kruvik, kaliibrid jne)
 • APJ (CNC) juhtsüsteem ja vastav tarkvara
 • CAD/CAM-süsteem (CAD – tarkvara jooniste või mudelite loomiseks ja CAM –töötlemisprogrammide automatiseeritud ettevalmistamise tarkvara)

Operaatori töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega ja töödeldakse suuri partiisid detaile.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtt toimub keskkooli tunnistuse ja hinnetelehel olevate hinnete keskmise järgi koostatud pingerea alusel. Kõigi soovijatega viiakse läbi vestlus 12.08.2020 kell 10:00. Kontakt veiko.poldmaa@tthk.ee.

Võtame vastu eesti ja vene keelseid õppijaid

Tuleb kasuks

 • üldine huvi tehnika, metalli ja tootmise vastu.
 • oskus tööprotsessi (tegevusi) ette kujutada, ruumiliselt mõelda, omada geomeetrilist kujutlusvõimet;
 • loogiline, matemaatiline mõtlemine;
 • joonestamise oskus, huvi jooniste ja nende koostamise vastu;
 • matemaatika ja füüsika on täitsa toredad õppeained;
 • täpsus;
 • kohusetunne;
 • rutiini taluvus; kontsentratsioonivõime.

Õppekava

Galerii

Edasised õppimise võimalused

Jätkuõppena saab 4 taseme õppes TTHK-s edasi õppida APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatoriks ja CNC treipingi operaatoriks.

Artikleid erialast

ARVPROGRAMMJUHTIMISEGA PINGID JA NENDE PROGRAMMEERIMINE

Smidt Metall on samm-sammult ülesmäkke roninud

Tutvustus metallilõikepinkidel töötajast

Torm metall: kümme korda mõõda…

Metallitöötluspinkide töölised